კატეგორია: გეშტალტთერაპია

0

პროფესიული მოღვაწეობის მანძილზე, თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, ფრედერიკ პერლსს უთანხმოება ჰქონდა ფსიქიატრიულ და ფსიქოლოგიურ დაწესებულებებთან.…

0

გეშტალტთერაპია მსოფლიოში დღესდღეობით ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი წამყვანი და პოპულარული მიმდინარეობაა. იგი განეკუთვნება ჰუმანისტურ, ეგზისტენციალურ-ფენომენოლოგიურ მიმართულებას, რომელიც…

0

ოჯახთან და წყვილებთან მუშაობის პროცესში თერაპევტმა უნდა გაითვალისწინოს ოჯახური თანაცხოვრების განსხვავებული ასპექტები – ურთიერთგაგება მეუღლეებს…

0

შერწყმა ანუ კონფლუენცია – ეს ფანტომია, რომელიც მათ დაყვება, ვისაც სურს აღმოფხვრას განსხვავებები, ცდილობს დააბალანსოს…