კატეგორია: CBT

0

თანამედროვე მეცნიერების აღორძინების ეპოქაში, ჩარლზ დარვინი იყო პირველი, რომელმაც გამომეტყველებასა და მენტალურ/ემოციურ ბუნებას შორის კავშირი დაინახა და…

0

ფსიქოლოგია მრავალმხრივი და მრავლისმომცველი მეცნიერებაა. მას ბევრი მიმართულება და განშტოება აქვს და ყოველი მათგანი ორიენტირებულია…