კატეგორია: ნლპ

0

ნეიროგრაფიკა ქვეცნობიერთან კომუნიკაციის არავერბალური საშუალებაა. იგი 2014 წელს შეიმუშავა მხატვარმა და ფსიქოლოგმა პაველ პისკარეევმა.  ეს…

0

ნლპ- ნეირო ლინგვისტურ პროგრამირება კლიენტს საშუალებას აძლევს დაძლიოს ყველა ის ბარიერი, რომლიც ხელს უშლის წარმატების…

0

დღეისათვის ფართოდაა გავრცელებული მეთოდები, რომლის საშუალებითაც  შესაძლებელია ადამიანის ფსიქიკაში არსებულ ნეგატიურ პროგრამებზე გავლენის მოხდენა და…