კატეგორია: გეშტალტთერაპია

0

თათა იმნაიშვილი – ფსიქოკონსულტანტი (პროექცია, რეტროფლექსია, დეფლექსია) შესაძლოა დაკვირვებიხართ, რომ ზოგიერთ ადამიანთან კომუნიკაცია საკმაოდ გიჭირთ,…

0

ფრიდრიხ სოლომონ პერლსი დაიბადა ბერლინში 1893 წელს საშუალო შეძლების ებრაულ ოჯახში. მისი მშობლები გერმანიაში ასიმილირებული…

0

გეშტალტთერაპია ძალიან წარმატებულად ახერხებს ნევროზებთან მუშაობას. მთელი რიგი ტექნიკები მიმართულია  ნევროზული შრეების გავლისკენ, რათა თერაპევტმა…

0

თათა იმნაიშვილი – ფსიქოკონსულტანტი (შერწყმა/კონფლუენცია და ინტროექცია) შესაძლოა დაკვირვებიხართ, რომ ზოგიერთ ადამიანთან კომუნიკაცია საკმაოდ გიჭირთ,…

0

პროფესიული მოღვაწეობის მანძილზე, თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში, ფრედერიკ პერლსს უთანხმოება ჰქონდა ფსიქიატრიულ და ფსიქოლოგიურ დაწესებულებებთან.…

0

გეშტალტთერაპია მსოფლიოში დღესდღეობით ფსიქოთერაპიის ერთ-ერთი წამყვანი და პოპულარული მიმდინარეობაა. იგი განეკუთვნება ჰუმანისტურ, ეგზისტენციალურ-ფენომენოლოგიურ მიმართულებას, რომელიც…

0

ოჯახთან და წყვილებთან მუშაობის პროცესში თერაპევტმა უნდა გაითვალისწინოს ოჯახური თანაცხოვრების განსხვავებული ასპექტები – ურთიერთგაგება მეუღლეებს…