კატეგორია: ექსპერიმენტები

0

შეძენილ უუნარობას უწოდებენ ისეთ ფსიქიკურ კონდიციას, როდესაც ადამიანი არ აკეთებს აბსოლუტურად არაფერს იმისათვის, რომ როგორმე…

0

ლენდისის ექსპერიმენტებს ასევე უდწოდებენ „სახის სპონტანური გამომეტყველება და დაქვემდებარებულობა“ ექსპერიმენტების ეს ციკლი ჩატარდა დოქტორ კარინი…

0

ეს საშინელი პროექტი ხორციელდებოდა 1970-1989 წლებში სამრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ჯარში, პოლკოვნიკ ობრი ლევინის ხელმძღვანელობით. ეს…

0

„მე და სხვები“ 1971 წლის საბჭოთა კავშირში გადაღებული სამეცნიერო-პოპულარული ფილმია, სადაც ასახულია რამდენიმე ფსიქოლოგიური ექსპერიმენტის…

0

რინგელმანის ექპერიმენტი (იგივე რინგელმანის ეფექტი) პირველად აღიწერა 1913 წელს, ხოლო ჩატარდა 1927 წელს ფრანგი სოფლის…

0

სტენფორდის ციხის ექპერიმენტი ჩატარდა ამერიკელი ფსიქოლოგის, ფილიპ ზიმბარდოს მიერ, სტენფორდში, 1971 წელს. მასში იკვლევდნენ ადამიანის…

0

მილგრემის ექსპერიმენტი პირველად აღიწერა ამერიკელი სოციალური ფსიქოლოგის მიერ 1963 წელს. მისი მიზანი იყო დაედგინა, რამდენად…