კატეგორია: ფსიქოლოგები

0

არსებობს მოსაზრება, რომ ძილი და სიზმარი ცნობიერების შეცვლილი მდგომარეობებია. ცნობიერების შეცვლილი მდგომარეობა, გულისხმობს ცვლილებას ჩვეულ…

0

ფრიდრიხ სოლომონ პერლსი დაიბადა ბერლინში 1893 წელს საშუალო შეძლების ებრაულ ოჯახში. მისი მშობლები გერმანიაში ასიმილირებული…

0

ანიმა და ანიმუსი (anima, ლათ. – სული), კარლ იუნგის ფსიქოლოგიურ მოდელში, წარმოადგენენ ანთროპომორფულ არქეტიპებს. ამათგან,…

0

ჩემის აზრით, პიროვნული არაცნობიერი, ისევე როგორც კოლექტიური არაცნობიერი, კომპლექსთა ანუ ნაწილ-პიროვნებათა განუსაზღვრელი, ჩვენთვის უცნობი რიცხვისაგან…