კატეგორია: ფსიქოანალიზი

0

ფსიქიკური სტრატეგიები, რომლებსაც ეგო ყოველდღიური კონფლიქტებისაგ ან თავის დასაცავად და შფოთვის შესამცირებლად იყენებს. ფსიქოანალიტიკური თეორიის…

1

ანა ფროიდი, რომელიც ბავშვთა ფსიქოანალიზის ფუძემდებლად ითვლება, მიმდინარეობის ერთ-ერთი ღირსეული წარმომადგენელია. ანას საქმიანობამ მალევე მისცა…