კატეგორია: ფსიქიკური აშლილობები

0

დიანა ნიკოლაიშვილი – ექიმი-ფსიქოთერაპევტი, „კავკასიის სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის ასოციაციის“ დამფუძნებელი; დიაგნოზი ობსესიურ-კომპულსური აშლილობა აერთიანებს აკვიატებულ…

0

ბიპოლარული აშლილობის კომპონენტი, რომელიც ხასიათდება უკიდურესი აღფრთოვანებისა და უსაზღვრო ეიფორიის პერიოდებით, გრანდიოზულობის გრძნობებითა და აზრებით, საკმარისი…

0

აღქმის, აზროვნებისა და ქცევის ქრონიკული, არაადაპტური და ხისტი პატერნი, რომელიც მნიშვნელოვნად აუარესებს ინდივიდის ფუნქციონირების შესაძლებლობას…

0

გუნება-განწყობილების აშლილობა, რომელიც დეპრესიისა და მანიის პერიოდების მონაცვლეობით ხასიათდება. ფსიქოლოგიურ აშლილობათა დიაგნოსტიკური და სტატისტიკური სახელმძღვანელოს…