კატეგორია: მიმდინარეობები

0

1967 წელს ლაკანი წერს, რომ ,, პირველად იყო ტრანსფერი“. ფსიქოანალიზის ისტორიის გარიჟრაჟზე ტრანსფერი ცენტრალური მნიშვნელობის…

0

ფრიდრიხ სოლომონ პერლსი დაიბადა ბერლინში 1893 წელს საშუალო შეძლების ებრაულ ოჯახში. მისი მშობლები გერმანიაში ასიმილირებული…

0

ანიმა და ანიმუსი (anima, ლათ. – სული), კარლ იუნგის ფსიქოლოგიურ მოდელში, წარმოადგენენ ანთროპომორფულ არქეტიპებს. ამათგან,…