კატეგორია: ნლპ

0

ნლპ- ნეირო ლინგვისტურ პროგრამირება კლიენტს საშუალებას აძლევს დაძლიოს ყველა ის ბარიერი, რომლიც ხელს უშლის წარმატების…

0

დღეისათვის ფართოდაა გავრცელებული მეთოდები, რომლის საშუალებითაც  შესაძლებელია ადამიანის ფსიქიკაში არსებულ ნეგატიურ პროგრამებზე გავლენის მოხდენა და…