ილია ნიკაჭაძე

✔ psychologist.ge-ს დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი ✔NLP Coach მასტერი ✔ საქართველოს გეშტალტერაპევტთან ასოციაცის PR-ისა კომიტეტის ხელმძღვანელი 📞 ტელ: 599 97 91 81

0

მაგდა მაჭავარიანი – სოციალური და განწყობის ფსიქოლოგიის მაგისტრანტი, EAGT/გეშტალტთერაპიის ევროპული ასოციაციის აკრედიტებული ფსიქოთერაპევტი. მშობელთა მხარდაჭერის ჯგუფის დამფუძნებელი…

0

გუნება-განწყობილების აშლილობება  სხვადასხვა ფსიქოლოგიურ სინდრომს მოიცავს, რომელთაც გუნება-გაწყობილებების დაღრვევები აერთიანებთ. ამ ტიპის აშლილობებისათვის ემოციური პრობლემებია…

0

სოფიო ყველაშვილი – ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო დიაგნოსტიკური ცენტრი “იდილია” – ფსიქოლოგი, ფსიქოკონსულტანტი, მეტყველების თერაპევტი; რა იგულისხმება…

0

საკომუნიკაციო თეორიის კვლევის ცენტრში ტრადიციულად თავიდანვე დედა იდგა; დღესდღეობით კი ცნობილია, რომ მამას და სხვა…

0

1967 წელს ლაკანი წერს, რომ ,, პირველად იყო ტრანსფერი“. ფსიქოანალიზის ისტორიის გარიჟრაჟზე ტრანსფერი ცენტრალური მნიშვნელობის…

1 2 3 19